Inženjering

Uvideli smo da projekte izrađuju inženjeri koji poseduju kreativnost, ambiciju i energiju, zbog čega sarađujemo sa najtalentovanijim inženjerima koji su zaduženi za dizajn, podršku, i ostvarivanje ciljeva naših klijenata. Vođeni strašću za inženjerstvom, sve što radimo obezbeđuje našim klijentima najbolja moguća isplativa rešenja promovišući standarde dizajna najbolje prakse za naše klijente.

Naša Power Engineering Solutions poseduju dugo iskustvo u obezbeđivanju širokog opsega efikasnih i isplativih usluga iz oblasti elektrotehnike. Putem koncepta, istraživanja i dizajna u mogućnosti smo da isporučimo uspešne projekte kako za pravna tako i za fizička lica. Posvećeni smo obezbeđivanju kvalitetnog dizajna i superiornog korisničnog servisa.

Naše znanje i ekspertiza iz oblasti elektrotehnike dopušta nam izradu malih/srednjih/velikih projekata iz polja elektrotehnike na vreme i u okvirima budžeta. Razmena inovativnih tehnologija i procesa, naša praksa Elektrotehnike pokreće tehničku uspešnost i unapređuje dostavu projekata.

Pregled

 • Prikupljanje podataka za pripremu mreže proračuna
 • Mrežni proračun
 • Dokumentacija za proračun
 • Konceptualni dizajn i simulacija sistema gromobranske zaštite
 • Konceptualni dizajn i proračun mera uzemljenja
 • Konceptualni dizajn i proračun izjednačavanja potencijala
 • Priprema EMC koncepta
 • Izrada mernih kampanja
 • Vlasnički inženjering

Dokumentacija

Kada se projekti izvode pod velikim vremenskim pritiskom, dokumentacija ne dobije uvek pažnju kakvu zaslužuje. Naša dokumentacijska usluga vam može pomoći u izradi i upravljanju vašom projektnom dokumentacijom.

Možemo:

 • Osmisliti dokumentacijske strukture koja je u skladu sa odgovarajućim standardima
 • Izraditi smernice za dokumentaciju
 • Ažurirati postojeću dokumentaciju u skladu sa trenutnom situacijom
 • Izraditi i ažurirati dokumentaciju za vašu instalaciju u sve konvencionalne formate
 • (npr. DWG, ELCAD, WSCAD, itd.)