Obuka

Redovni kursevi obuke o proizvodima se održavaju u našim centrima za obuku, isto tako i u prostorijama naših kupaca. Kurseve obuke vode kvalifikovani inženjeri sa dugogodišnjim iskustvom u struci. Posebni praktični seminari i radionice koji se prvenstveno bave temama aplikacije objedinjuju naš portfolio obuke. Pažljiva kombinacija teorije i prakse osiguravaju efikasan prenos znanja, dok praktične primene i demostracije omogućavaju učesnicima utvrđivanje naučenog gradiva.

Male grupe stvaraju optimalno okruženje za učenje. Naši centri za obuku su odlično opremljeni sa najnovijom mernom i testnom opremom, dajući svakoj individualnoj radnoj grupi mogućnost da utvrdi stečeno znanje tokom kursa.