Test Sistemi

Obezbedite precizne informacije o statusu motora i zavojnice svakog prekidača

EPOS MC3 je kompaktan, prenosni ispitni sistem za testiranje motora i kalemova sa vrlo jakim AC/DC izvorom. EPOS MC3 može biti upotrebljavan da napaja motore i okidne kalemove prekidača, kao baterijska zamena u postrojenjima, a može da bude korišćen zajedno sa ACTAS mernim sistemom za ispitivanje prekidača. Ispitni sistem beleži radne struje motora za natezanje opruge, pumpi i okidnih kalemova i prikazuje numeričke rezultate i karakteristične krive struja motora i kalemova na ekranu.

Analiza prekidača

EPOS MC3 donosi brojne mougućnosti za testiranje prekidača: • Analiza rada motora i kalemova • Određivanje otpornosti kalemova • Određivanje minimalnog radnog napona • Ispitivanje podnaponske zaštite Jako je jednostavno analizirati rezultate prilikom dobijanja dobrih indikatora o stanju kalemova, motora, mehaničkih delova ili o mestima kvarova na namotajima.

Neograničeno davanje izlazne struje bez perioda hlađenja

Elektronski regulisani izvor koji sadrži EPOS MC3 je praktično bez gubitaka i generiše jako malu toplotu, čak i pri davanju maksimalne snage na izlazu. To znači da visoke struje i naponi mogu da budu generisani u praktično neograničenom periodu vremena bez potrebe za zaustavljanjem radi hlađenja, što rezultuje velikom uštedom u vremenu i novcu, za razliku od konvencionalnih sistema.

Jednostavno i pregledno upravljanje

EPOS MC3 poseduje integrisani upravljački panel sa touch screen-om od 3½“ i 7 funkcijskih dugmića za upravljanje i kontrolu uređaja:

• Sva podešavanja su jasno prikazana
• Ispitni parametri mogu se unositi direktno
• Prikaz izlaznih veličina
• Dodatni prikaz radnog statusa uređaja preko LED-ova

Daljinska upravljačka jedinica je dostupna kao opcioni uređaj za kontrolu izlaza za motore i kalemove.

EPOS MC3 i ACTAS

EPOS MC3 je opremljen sa interfejsom za povezivanje na ACTAS merni uređaj. Korišćenjem ACTAS operativnog softvera, EPOS MC3 se može lako integrisati kao izvor napajanja prilikom testiranja prekidača. Ovo u mnogome pojednostavljuje testiranja i omogućava temeljnu analizu rezultata merenja.

Raznovrsnost sistema

Ugrađeni upravljački panel, mala težina i nizak nivo buke čini ovaj izdržljivi ispitni sistem podjednako podesnim za korišćenje na terenu, u radionici ili u laboratoriji. Sve konekcije se ostvaruju sa prednje strane, tako da ovaj ispitni sistem može da se koristi i u uspravnom položaju.

PREUZMI PDF