Profil kompanije

ELTECH GROUP
Solution&Consulting

Kompaniju „ELTECH Group, Solution and Consulting“ je 2016. godine osnova gospodin Željko Bobar i od tada se nalazimo na tržištu.

ELTECH Group, Solution and Consulting“ oslanja se na inovativna rešenja i vrhunske performanse svetskih proizvođača iz oblasti elektroenergetike. Sa više od 20 godina iskustva, zasnovanih na bliskoj saradnji sa inovativnim kompanijama, ELTECH nudi kompletan portofolio proizvoda i usluga našim kupcima i saradnicima, sa najboljim rešenjima za električne sisteme, zasnovanim na prethodno stečenom znanju.

ELTECH predstavlja kompaniju KoCoS, BAUR, kao i mnoge druge proizvođače, koji se bave razvojem i proizvodnjom sistema za testiranje i mjerenje, za opremu koja se nalazi u polju NN, SN i VN električne energije. Našim znanjem i veštinama, trudimo se ispuniti sve izazove i neobične tehničke zahteve iz oblasti distribucije električne energije, kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu.

Za mnogo kompanija u srednjoj i istočnoj Evropi mi dostavljamo proizvode iz EU, SAD ili Kine. To nam daje mogućnosti da ponudimo širok asortiman proizvoda u energetici/industriji ili u sektoru rafinerije uja i gasova.

Sa našim partnerskim kompanijama možemo da ponudimo i servis kao i električnu izgradnju, proizvodnju panela iz oblasti energetike, također možemo da ponudimo razne tipove releja svetskih proizvođača tipa Siemens, ABB, Schneider, ARCTEQ itd.

Naš cilj

ELTECH GROUP
Solution&Consulting

Politika kompanije „ELTECH Group, Solution and Consulting“ je da obezbedi proizvode visokog kvaliteta i usluge. Nudimo celokupan opseg inovativnih rešenja iz polja testiranja i merenja u niskonaponskom/srednjenaponskom i visokonaponskom električnom okruženju, inženjering, konsalting i aktivnosti poslovnog razvoja poput “ključ u ruke” projekta kako bi ispratili međunarodne i domaće standarde, tehničke i normativne zahteve.

Naše glavne aktivnosti:

ELTECH GROUP
Solution&Consulting

  • Prodaja inovativnih rešenja, instrumenata za testiranje i merenje za niski, srednji i visoki napon (KoCoS, BAUR, PDS, IPEC UK, SERTEC, Greenwood Power, JANITZA, Fluke, Sonel, Flir, Testo, Raytech…)
  • Bliska saradnja sa mnogobrojnim svetskim proizvođačima za sekundarna i primarna ispitivanja
  • Savetovanje
  • Inženjering
  • Servis, merenje i dijagnostika
  • Usluge energetske efikasnoti
  • Kadrovska služba/Samostalni projekti