BAUR Gmbh je lider na tržištu tehnologije za ispitivanje i merenje. Proizvodi visokog kvaliteta, konsultacije na licu mesta, intenzivni programi obuke i sveobuhvatne usluge od BAUR garantuju optimalno praćenje statusa električnih izolacionih materijala i sistema za napajanje. Uz to, kompanija značajno doprinosi efikasnom i bezvrednom snabdevanju električnom energijom širom svijeta.

Portfolio proizvoda BAUR:
Lociranje kablovski kvarova
Kablovsko ispitivanje i dijagnostika
Ispitivanje izolacionih ulja
Kombiji i sistemi za testiranje kablova

www.baur.eu 

Preuzmi PDF