Profil kompanije

Solutions & Consulting

Posvećeni inovacijama i napretku u pronalaženju rešenja, ELTECH Group je sinonim za izvrsnost u polju inovativnih tehnologija koje se primenjuju u elektrotehnici. Kompanija je osnovana 2016.godine kao u potpunosti privatna kompanija. ELTECH Group uspešno se bavi razvojem aktivnosti, stvaranjem mreže regionalnih/međunarodnih poslovnica, usmerenih ka svojim kupcima i partnerskim kompanijama. Više od 15 godina bliske saradnje sa inovativnim kompanijama i terenskog iskustva dalo je kao rezultat potpun portfolio proizvoda i usluga obezbeđujući kupcima i partnerima najbolja rešenja zasnovana na znanju za njihovu električnu imovinu.

Naš cilj

Politika kompanija ELTECH Group je da obezbedi proizvode visokog kvaliteta i usluge. Nudimo celokupan opseg inovativnih rešenja iz polja testiranja i merenja u niskonaponskom/srednjenaponskom i visokonaponskom električnom okruženju, inženjering, konsalting i aktivnosti poslovnog razvoja poput “ključ u ruke” projekta kako bi ispratili međunarodne i domaće standarde, tehničke i normativne zahteve.

Naše glavne aktivnosti:

  • Trgovanje inovacijama u polju testiranja i merenja u električnom okruženju
  • Konsalting i poslovni razvoj
  • Inženjerska rešenja u niskonaponskom, srednjenaponskom i visokonaponskom električnom polju
  • Održavanje, Merenje i Dijagnostika / Merenje energetske efikasnosti i servisi
  • Kadrovska služba / Baza slobodnih radnika