Tehnička podrška

Naša servisna služba radi u bliskoj saradnji sa menadžerima proizvoda i osobljem za prodaju kako bi obezbedili korisnicima podršku koja im je potrebna. Sa veoma dobrim poznavanjem naših reprezetativnih proizvoda i njihovih primena, naše tehničari i inženjeri ne samo da omogućavaju puštanje u rad, nego su tu i za savetodavne usluge i pomoć pri kasnijoj svakodnevnoj upotrebi.

Zadovoljstvo kupaca je naš najbitniji cilj! Ovo nije samo slogan – naše veoma motivisano osoblje je posvećeno i opravdava to. Zahvaljujući aerodinamičnoj strukturi naše kompanije, sa ravnom hijerarhijom i kulturom koja ohrabruje inovativno i kritičko mišljenje, naši poslovni partneri profitiraju na osnovu ove efikasne saradnje koju karakteriše pristup stalne usmerenosti ka cilju.