Upravljanje potraživanjima

Naš doprinos vašem procesu

Veoma smo zainteresovani da naši kupci i partneri mogu znatno smanjiti svoje rizike i troškove. Zbog toga, nudimo i obuku i upravljanje potraživanjima kako bismo optimizirali svoje projekte i prodajne aktivnosti.

Mi podučavamo kako sarađivati sa teškim kupcima i kako povećati prodaju korištenjem povratne informacije o potraživanju kupaca.

Vreme i kvalitet mogu negativno uticati na troškove tokom projekata. Naučite kako implementirati i optimizirati upravljanje potražnjama u svojim projektima kako biste izbegli potraživanja, ali i da budete spremni podizati zahteve kada je to potrebno. Mi treniramo i saznajemo kako dokumentovati relevantne informacije i kada treba biti obavešten o postavljanju ugovornih radnji u pravo vreme. Mi pomažemo da olakšamo saradnju između ugovornih strana i da zadržimo posledične troškove na niskom nivou.

Molimo kontaktirajte nas za više informacija o upravljanju potraživanjima.